Welcome to Agricultural Technology Application Research Institute, Kanpur
English

ATARI Kanpur Office


Dr. Atar Singh
Director(I/C)
G-1037, Avas Vikas No. 1,
Kalyanpur, Kanpur
Mob: +91-7376141524
Email: atar.singh1@icar.gov.in
Atarsingh_icar@yahoo.com
Dr. Shantanu Kumar Dubey
Principal Scientist (Agril.Extn.)
Nandini 7B, Kanha Shyam Residency,
Mukharji Vihar, Indira nagar, Kanpur
Mob: +91-9936209925, +91-9651420137
Email: shantanu.kumar@icar.gov.in
skumar710@gmail.com

Dr. Sadhna Pandey
Principal Scientist (Social Sci.)
ICAR-ATARI, GT Road Rawatpur
Kanpur, UP 208002
Email: sadhnap69@yahoo.co.in
Dr. Raghwandra Singh
PS (Hoticulture)
ICAR-ATARI, Kanpur,
near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Mob: +91-9425154439
Email: singhraghu75@gmail.com

Mr. Yemul Sanjeev N.
Chief Technical Officer & AF&AO (I/C)
Type-IV/4, ICAR-ZPD Res. Colony,
near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Mob 1: +91-9336260077
Mob 2: +91-9452761578
Email: sn.yemul@icar.gov.in
snyemul@gmail.com
snyemul@yahoo.com
Mr. R. B. Verma
AAO
TypeIII/1, ICAR-ZPD Res. Colony,
Near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Mob: +91-9335506635 Email: aaozpd4rbverma@gmail.com

Mr. S. N. Singh
Personal Assistant
Type-III/1, ICAR-ZPD Res. Colony,
near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Email: snsinghzpd@gmail.com
Mr. P. K. Rai
Sr. Technical Assistant
Type-IV/3, ICAR-ZPD Res.
Colony, Near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Mob: +91-9621670675

Mr. Raman Tripathi
Assistant
Type-II/2, ICAR-ZPD Res. Colony,
Near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Mob: +91-8545802246
Email: tripathiramanzpd@gmail.com
Mr. Sunil Kumar Singh
UDC
Uttam Vihar, Bairi
Kalyanpur
Kanpur
Mob: +91-9956034526
Email: sksinghzpdk@gmail.com

Mr. Shravan Kumar Yadav
LDC
ICAR-IIPR (Residential Complex),
Kanpur-208024 (UP)
Mob: +91-7309211251
Email: shravan.icar@gmail.com
Mr. Bal Kishun
SSS
Type-II/1, ICAR-ZPD Res. Colony,
Near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Mob: +91- 9305082288

Mr. Maneesh Kumar Singh
SRF-ARYA
Vill-Dubakiyan, Post-Piyari
Dist.-Varanasi-221104
Mob: +91-9648896096
Email: manishiivr@gmail.com
Dr Rajeev Singh
SRF-NICRA
Vill-Dehduar, Post-Sohauli
Dist-Azamgarh-276301
Mob :+91-9198545413
Email : rajeevlpl1@gmail.com

Dr Swatantra Pratap Singh Singh
SRF-NASF-ICT
Firojnagar Sukh Sadan Ajitmal
Dist.-Auraiya-206121
Mob: +91-9198545413
Email: swatantra902747@gmail.com
Mr. Mohil Kumar
SRF-CFLD (Oilssed)
206/1, CNG Agnihotri Nagar
Kalyan, Kanpur-208017
Mob: +91-8181881237
Email: mohilk28@gmail.com

Nikhil Vikram singh
SRF(Pulses)
C54 Shri Ram Chandra Mission Pragati Ashram
Sahajpuram, Bhawanipur,Mandhana
GT Road, Kanpur-209217
Mob :8004891726,7905364810
Email : charli6378@gmail.com

Kunwar Akhand Pratap Singh
YP-I Farmer First
125 A block Shyam Nagar
Kanpur – 208013
Mob: 7236878787
Email:kapsingh18@gmail.com
Anek Singh
DEO(Arya)
Add. Lhosara Bisawan
District – Alligarh 202140(UP)
Mob:8077737272
Email:aneksingh.icar@gmail.com

Ram Naresh
SRF - CRM
Add. Hameerpur Post- Sadamai
Distt. Firojabad,UP(283203)
Mob. 9415902074 Email:icar.ramnaresh@gmail.com
Mr.Kuldeep Kumar
Office Assistant
Vill. Patepur, Post Lalpur RS
Kanpur Dehat - 209101
Mob: 8429219714
Email:kuldeepsharma291094@gmail.com

Mr. Gaurav Tiwari
DEO-CSISA
H-750, Satyam Vihar
Awakas Vikas, Kalyanpur
Kanpur, UP-108017
Mob: 9044349908
Email: icargaurav@gmail.com
Miss. Sudha Verma
YP-I - FFP
TypeIII/1, ICAR-ZPD Res. Colony,
Near Vikas Bhavan,
Rawatpur, Kanpur-208002
Mob: 9335506635
Email: verma03sudha@gmail.com

Miss. Sikha Singh
DEO - OIL SEED
G-1037, Avas Vikas No. 1
Kalyanpur, Kanpur
Mob: 9795013273
Email: sikhasingh17921@gmail.com
Rashmi Devi
YP-II
Gangapur
Yashoda Nagar, Kanpur
Email: rashmidevi.icar@gmail.com


Fareed Ahmad
Hindi Typist
Add. 201/3 , Juhi Lal Colony,
Kanpur 208014,
Mob: 9838568136
Email:fareedahmad9336@gmail.com